Sta je to Email auto responders?

Email auto responders se aktivira ukoliko želite da vaš pošiljalac email poruke dobije automatski odgovor od Vas (kao npr. "hvala Vam što ste nam poslali email"). 

Pri aktivaciji auto responaders kucate poruku koju želite da vaš pošljalac dobije kada vam pošalje email kao automatski univerzalni odgovor. 

Ovaj servis obično koriste firme!

  • 546 Korisnici koji smatraju članak korisnim
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?