Kako da podesim parametre za Outlook Express?

Da bi primali poštu preko Outlook Express programa potrebno je da podesite vaš pop3 i smtp.

pop3: mail.vašsajt.com
smtp: mail.vašsajt.com

POP Account Name: username (vaš username je onaj koji ste dobili prilikom registracije na vaš email)

Was this answer helpful?

 Print this Article