Koliko je potrebno da se moj domen registruje i postane aktivan?

Registracija domena traje nekoliko minuta na našem sajtu. Da bi vaš domen postao aktivan potrebno je 2h ako plaćate kreditnom karticom ili šaljete novac putem Western Union. Ako plaćate na neki drugi način vaš domen biće aktivan u narednih 12h.

  • 759 Users Found This Useful
Was this answer helpful?